109. Το ρήμα ‘γinu̯’ (έρχομαι)

Ηχογράφηση με τη μητέρα μου, Μαρία Λέντζιου Σίββα (Νέα Ευκαρπία, 5 Νοεμβρίου 2022). Ihuγrafisi̯ cu dada, Maria Lendziou Sivva (Limbet, la 5 di Brumaru̯ 2022). Το ρήμα γinu̯ (έρχομαι) σε διαφορετικούς χρόνους και εγκλίσεις με κάποια παραδείγματα.

Η μητέρα μου Μαρία Λέντζιου Σίββα. Νοέμβριος 2022 κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά (Θεσσαλονίκη). Από το προσωπικό μου αρχείο.