101. Το ρήμα ‘vedu̯’ (βλέπω)

Ηχογράφηση με τη μητέρα μου, Μαρία Λέντζιου Σίββα (Νέα Ευκαρπία, 26 Οκτωβρίου 2022). Ihuγrafisi̯ cu dada, Maria Lendziou Sivva (Limbet, la 26 di Sumeduru̯ 2022). Στο αρχείο PDF υπάρχει η κλίση του ρήματος και παραδείγματα με το ρήμα vedu̯ από άλλες ηχογραφήσεις. Άλλα ρήματα στην ιστοσελίδα: escu, zburăscu, mîc, bea.

1948. Nastînga niinti paplu Haltsu Lendzios al Djoga. Αριστερά μπροστά ο παππούς μου Μιχάλης Λέντζιος του Τζώγκα. Από το πατρικό της οικογένειας Λέντζιου στο Δρυμό.