63. «Γina s’ beamu̯ cafe!» – Η προγιαγιά μου Σουλτάνα Χατζηβρέττα Σίββα (1880/81; – 1980)

Ηχογράφηση με τη μητέρα μου, Μαρία Λέντζιου Σίββα (Νέα Ευκαρπία, 13 Ιανουαρίου 2022). Ihuγrafişi̯ cu dada, Maria Lendziou Sivva (Limbeti̯, la 13 di Γinaru̯ 2022). Σε συνέχεια της ηχογράφησης 65, η μητέρα μου αφηγείται αναμνήσεις από τους γονείς του πεθερού της, Γιώργου Σίββα, στη Νέα Ευκαρπία. Τον πατέρα του παππού μου, Νίκο Σίββα (παρατσούκλι ‘Βάντης’), δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει. Αλλά τη μπάμπα-Τάνα τη γνώρισε, και έχει όμορφες αναμνήσεις. Papu Niculaki nu el cunuscui… Ala baba-Tana o cunuscui. Ακούστε επίσης και την ηχογράφηση 13.

Άνοιξη 1972. Η προγιαγιά μου Σουλτάνα Χατζηβρέττα Σίββα. Λεπτομέρεια από φωτογραφία στο αρχείο της μητέρας μου.