42. Το ρήμα zburăscu (μιλώ) στην Οριστική Ενεστώτα με παραδείγματα

Ηχογράφηση με τη μητέρα μου, Μαρία Λέντζιου Σίββα (Νέα Ευκαρπία, 6 Νοεμβρίου 2021). Ihuγrafişi̯ cu dada, Maria Lendziou Sivva (Limbet , la 6 di Brumar 2021). Το ρήμα zburăscu (=μιλώ) στην Οριστική Ενεστώτα μέσω παραδειγμάτων.

Μεγάλα Λιβάδια, στις Πέντε Βρύσες. Ο παππούς μου Μιχάλης Λέντζιος, κατα την επίσκεψη μας με τους γονείς μου το Σεπτέμβριο του 2005. Από το προσωπικό μου αρχείο.