40. Το ρήμα ‘mîcu̯’ (τρώω) στην Οριστική Ενεστώτα με παραδείγματα

Ηχογράφηση με τη μητέρα μου, Μαρία Λέντζιου Σίββα (Νέα Ευκαρπία, 6 Νοεμβρίου 2021). Ihuγrafişi̯ cu dada, Maria Lendziou Sivva (Limbet , la 6 di Brumar 2021). Το ρήμα mîcu̯ (=τρώω) στην Οριστική Ενεστώτα μέσω παραδειγμάτων, και λίγο λεξιλόγιο με τα γεύματα της ημέρας στο τέλος της ηχογράφησης. «Caθe Ńiercură mîc linti.» (Κάθε Τετάρτη τρώω φακές). «Tsi oară mîtsî̯ tahinărli?» (Τί ώρα τρως τα πρωινά;). «Aestu nu mîcă carne.» (Αυτός δεν τρώει κρέας). «Voi tsi oară mîcatsî̯ tahinărli?» (Εσείς τί ώρα τρώτε τα πρωινά;). «Aeştsî̯ mîcă maşi̯ nafuară.» (Αυτοί τρώνε μόνο έξω). Το mîc είναι ρήμα 1ης συζυγίας: I̯o mîc = Εγώ τρώω, Tini mîtsî̯= Εσύ τρως, El/Elu mîcă = Αυτός τρώει, E̯a/I̯a mîcă = Αυτή τρώει, Noi mîcăm = Εμείς τρώμε, Voi mîcatsî̯ = Εσείς τρώτε, Eĺi̯ mîcă = Αυτοί τρώνε, I̯ale mîcă = Αυτές τρώνε

Μεγάλα Λιβάδια, στο τυροκομείο της οικογένειας Λέντζιου. Τα πρόσωπα είναι τα ίδια με τη φωτογραφία στην ηχογράφηση 3. Ο αδερφός του παππού μου Νικόλας Γ.Λέντζιος, Γιώργος Αν. Γεροκώστας, ο παππούς μου Μιχάλης Γ.Λέντζιος, και ο Στέργιος Αν. Γεροκώστας. Από το φωτογραφικό αρχείο του πατρικού στο Δρυμό (μέσω της θείας μου Κούλα Λέντζιου-Τρίκου).