38. Σχόλιο για τα δύο ερωτικά τραγούδια (ηχογραφήσεις 37 και 36)

Ηχογράφηση με τον παππού μου, Μιχάλη Λέντζιο (Δρυμός, 1 Σεπτέμβρη 2005). Ο παππούς μου αναφέρεται ξανά στα δύο ερωτικά τραγούδια «Muşitică dit gărdină» (ηχογράφηση 37) και «Άνοιξε παλικάρι μου τα μαύρα σου μάτια» (ηχογράφηση 36), και μιλά για το ρόλο των ραφτάδων στη δημιουργία ερωτικών τραγουδιών γενικότερα.

Ο παππούς μου Μιχάλης Λέντζιος και η μητέρα μου Μαρία Λέντζιου Σίββα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων μας, την 1η του Σεπτέμβρη 2005 στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Συνομιλούν μαζί στην ηχογράφηση 8 και την ηχογράφηση 9. Από το προσωπικό μου αρχείο.