34. Cînticu̯ di la numtă (Τραγούδι του γάμου)

Ηχογράφηση με τους γονείς μου, Μαρία Λέντζιου Σίββα και Νίκο Σίββα (Νέα Ευκαρπία, Αύγουστος 2005). Ihuγrafiş cu părintsiĺi, Maria Lendziou Sivva şi Nikos Sivvas (Limbet, Avγust 2005). Μετά το τραγούδι υπάρχει σύντομη επεξήγηση στα Βλάχικα. Tora va s’ cîntem un cîntic muşat tse cîntă la numtsî̯. (Τώρα θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι ωραίο που τραγουδούν στους γάμους).

1968. Οι γονείς μου τη μέρα του γάμου τους.