23. Ποίημα: Kita la băsearică (Ο Κίτας/Χρήστος στην εκκλησία – Σκωπτικό του Νικ. Μπατσαρία)

Ηχογράφηση με τον παππού μου, Μιχάλη Λέντζιο (Δρυμός, 1 Σεπτέμβρη 2005). Ο παππούς μου απαγγέλει το ποίημα του Μπατσαρία/Μπατζαρία (Βλάχου στην καταγωγή που εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία). Υπάρχει σχόλιο στα ελληνικά στο τέλος του ποιήματος. Το δεύτερο ηχητικό αρχείο περιέχει τον τίτλο του ποιήματος.